Pågående jakt

Pågående Jakt

2020/2021


Tjur            9

Ko/Kviga    7


Tjurkalv      8

Kvigkalv     9


Totalt        33