Pågående jakt


Svarteborg-Bärfendals Älgskötselområde

 

Foto: Ingemar Pettersson/ipnaturfoto.se

Pågående Jakt

2018/2019:


Vuxenjakten är avslutad 13/10.

Endast kalvjakt återstår.

Webmasters Martin Rogersson & Tommy Nestorsson