Kronvilt


Svarteborg-Bärfendals Älgskötselområde

 

Foto: Ingemar Pettersson/ipnaturfoto.se

Aktuell Status


Kronjakten 19/20 är avslutad.


Klicka på följande länk:


Kronvilt Infobrev


Länsstyrelsen har beviljat vår ansökan om att bilda kronskötselområde. Området omfattar samma areal som älgskötselområdet och den inlämnade planen på två hjortar, två hindar och fyra kalvar beslutades för 2019/20.Kronvilt

Regler för kronviltsjakten 2019:


1. Tilldelningen för jaktåret är 2 hjortar 2 hindar och 4 kalvar. Jakten bedrivs som avlysningsjakt inom hela området.


2.

Före jakt på kronvilt skall jaktledaren kontrollera hur många djur som finns kvar på tilldelningen genom att ringa telefonnummer 072- 267 3962 (samma nummer som för älg).


3. Jaktstart är den 16:e augusti för hind och kalv. Till och med 30/9 endast som vak- eller smygjakt.


4. Fällt kronvilt skall rapporteras samma dag som det fälls till Stefan Johansson 070522 3187 eller Magnus Blomstrand 0732-30 5229.


5. Inom 7 dagar skall fällt djur rapporteras i viltdata med angivande av slaktvikt samt fällavgift 100kr för vuxet djur och 50 kr för kalv betalas till PG 400 09 87-0. Ange jaktlagets namn samt typ av djur.


6. Kalvförande hind är fredad tills kalven fällts.


7. Hjort med max 10 taggar får fällas under tiden andra måndagen i oktober till 31 Jan.

Webmasters Martin Rogersson & Tommy Nestorsson