Kronvilt

Kronvilt

Årets jakt avslutad:

3 Hjortar, 1 Hind och 1 Kalv fällda.


Regler för kronviltsjakten 2019:


1. Tilldelningen för jaktåret är 2 hjortar 2 hindar och 4 kalvar. Jakten bedrivs som avlysningsjakt inom hela området.


2.

Före jakt på kronvilt skall jaktledaren kontrollera hur många djur som finns kvar på tilldelningen genom att ringa telefonnummer 072- 267 3962 (samma nummer som för älg).


3. Jaktstart är den 16:e augusti för hind och kalv. Till och med 30/9 endast som vak- eller smygjakt.


4. Fällt kronvilt skall rapporteras samma dag som det fälls till Stefan Johansson 070522 3187 eller Magnus Blomstrand 0732-30 5229.


5. Inom 7 dagar skall fällt djur rapporteras i viltdata med angivande av slaktvikt samt fällavgift 100kr för vuxet djur och 50 kr för kalv betalas till PG 400 09 87-0. Ange jaktlagets namn samt typ av djur.


6. Kalvförande hind är fredad tills kalven fällts.


7. Hjort med max 10 taggar får fällas under tiden andra måndagen i oktober till 31 Jan.