Hem

Vi väntar fortfarande på besked om ny älgskötselplan.

Vi räknar med att det blir som vi begärt. Endast kalvjakt under de följande tre åren.


Älgstämman blir den 13/9 kl 19 i Hällevadsholm

 

Regler för 2023/2024 års kronjakt inlagda under Kronjakt.

En kalv och en hind skjutna hittills. (30/8)