Om oss

Föreningen


Svarteborg-Bärfendals älgskötselområde bildades den 13:e Mars 2002 efter att en interimstyrelse arbetat fram ett förslag till stadgar och älgskötselplan. Nitton jaktlag med en areal på ca 11500ha anslöt sig. År 2013 utökades området med ca 5000ha genom att ytterligare elva jaktlag blev medlemmar.

2015 räknar vi med att ha ca17000ha i 36 jaktlag anslutna till området.


Beslut rörande jaktregler och tilldelning beslutas på vår årsstämma som hålls i början av September.

På årsstämman har varje jaktlag 1-4 röster beroende på areal. I Mars kallas alla jaktledare till en träff för att utbyta erfarenheter om jakten och att ge styrelsen synpunkter och förslag till kommande årsstämma.


Sedan 2006 har vi tillämpat en tilldelning över en treårsperiod för att ge större flexibilitet för jaktlagen. Treårstilldelningen har fallit väl ut och har gjort att vi kommer nära de mål för jakten som vi satt upp i vår älgskötselplan.