Om oss

Föreningen

Svarteborg-Bärfendals älgskötselområde bildades den 13:e Mars 2002 efter att en interimstyrelse arbetat fram ett förslag till stadgar och älgskötselplan. Nitton jaktlag med en areal på ca 11500ha anslöt sig. År 2013 utökades området med ca 5000ha genom att ytterligare elva jaktlag blev medlemmar.

2023 räknar vi med att ha ca17300ha i 41 jaktlag anslutna till området.


Sedan 2019 är vi ett kombinerat Älg-och Kronskötselområde


Beslut rörande jaktregler och tilldelning beslutas på vår årsstämma som hålls i början av September.

På årsstämman har varje jaktlag 1-4 röster beroende på areal. I mars kallas alla jaktledare till en träff för att utbyta erfarenheter om jakten och att ge styrelsen synpunkter och förslag till kommande årsstämma.


Sedan 2006 har vi tillämpat en älgtilldelning över en treårsperiod för att ge större flexibilitet för jaktlagen. Treårstilldelningen har fallit väl ut och har gjort att vi kommer närmare de mål för jakten som vi satt upp i vår älgskötselplan.


På grund av vikande älgstam och en mycket låg rproduktion har vi enats om att fälla max sju kalvar per år under jaktåren 23/4-24 till 25/26. Med detta hoppas vi få upp medelåldern så att antalet kalvar per hondjur ökar.