Organisation

Organisation

Styrelsen 2018/19

Namn

Funktion

Ansvarsområde

Magnus Blomstrand

Ordförande & Kassör

Älgskötselplan

Daniel Sifversson

Vice Ordförande

Viltdata & Avskjutningsstatistik

Lars Sjöblom

Sekreterare


Ronny Hansson

Ledamot

Åldersbestämning

Kristian Höglind

Ledamot

Hemsida och spillningsinventering

Stefan Johansson

Ledamot

Inventering & Älgobs Kontaktman Kronvilt

Lars Arvidsson

Ledamot

Jaktlagsförteckning