Organisation


Svarteborg-Bärfendals Älgskötselområde

 

Foto: Ingemar Pettersson/ipnaturfoto.se

Webmasters Martin Rogersson & Tommy Nestorsson

Styrelsen 2018/19

Namn

Post

Funktion/Ansvarsomr

Magnus Blomstrand

Ordförande & Kassör

Älgskötselplan

Daniel Sifversson

Vice Ordförande

Viltdata&Avskjutningsstatistik

Lars Sjöblom

Sekreterare


Ronny Hansson

Ledamot

Åldersbestämning & Inventering

Tommy Nestorsson

Ledamot

IT, Hemsida

Stefan Johansson

Ledamot

Inventering & Åldersbestämning Kontaktman Kronvilt

Lars Arvidsson

Ledamot

Jaktlagsförteckning

Organisation