Avlysningsjakt

Aktuell Status

 2023-01-31

Telefonsvarare: 072-267 3962


Älgjakt      avslutad.

Tjur 9 (9)

Ko/Kviga 7 (7)   


Tjurkalv 5

Kvigkalv 1 


Totalt 22 (32)


Kronjakt

Hjortar 3 (3)

Hindar 0 (3)

Kalvar 1  (6)