Spillningsinventering

Instruktioner för spillningsinventering

Förberedelser:

Läs instruktioner.

Ladda hem kartpunkter till WeHunt eller annat kartprogram.

Kartpunkterna finns för respektive område i form av en gpx-fil med 12 trakter i varje. Gpx-filen kan sedan läsas in till telefonens kartprogram.


Märk ut punkterna i jaktmarken med röda pinnar. (en snökäpp som kapas på mitten i 45 graders vinkel ger två käppar) Märk gärna närmaste träd med rött band eller orange sprayfärg.


Vid inventeringen: Ta med ett snöre som är uppmmätt till 5642 mm.

Notera antal spillningshögar som till mer än hälften befinner sig närmare pinnen än markeringen på snöret. ( 5,642m x5,642m x Pi = 100 m2)


Inventeringsprotokoll 


_______________________________________________________________________

Sammanställning av spillningsinventering 2024

(utgåva 2, 2024-06-03. )